Nordic walking Olomouc,z.s.

Závěrečná zpráva roku 2023

Výroční zpráva spolek 2023 – klikněte pro zobrazení

Nordic Walking Olomouc,z.s. je spolek, který se zabývá především zdravým pohybem
a životním stylem a prezentuje Nordic Walking jako aktivitu, která je vhodná pro všechny věkové skupiny lidí. Spolek se stará o údržbu 60 km značených stezek (Stezky Nordic Walking Sv. Kopeček a okolí). Stezky jsou vyznačeny v terénu, v Mapy.cz a jsou součástí mapové aplikace dostupné na webových stránkách spolku. Stezky využívají nejen „walkeři“, ale také cyklisté, turisté či běžci. Spolek Nordic Walking Olomouc pořádá během roku několik menších výšlapů, ale také významné akce, mezi které v roce 2023 patřili zejména tyto:

 • 23.4. – Otevření stezek Nordic Walking na Sv. Kopečku a okolí pro rok 2023
 • 10.6. – Česko-Polské závody v Nordic Walking a běhu (Mrsklesy u Olomouce)
 • 27.9. – Nordic Walking jako branný závod – akce pro děti
 • 4.11. – Časovka v Nordic Walking Okolo Radíkova

Jednotlivé akce se konaly především na stezkách Nordic Walking na Sv. Kopečku a okolí. Důraz byl kladen na lidi různého věku tak, aby se účastnili všechny věkové kategorie vč. dětí. Spolek Nordic Walking Olomouc udržuje 60 km značených stezek, podél kterých se nachází také informační tabule s mapou a bannery, které prezentují tyto stezky v přírodě. Finanční prostředky převážně z dotací Olomouckého kraje byly použity hospodárně a to na tyto položky:

 • turistické značení
 • průvodcovská a lektorská činnost
 • grafické práce a tisk (letáky, pozvánky na akce)
 • propagace spolku na Facebooku
 • přípravu na akce (program, diplomy, ceny, medaile)
 • výbava pro nordic walking
 • pořízení edukativních prvků pro děti
 • výdaje spojené s organizací branného závodu pro děti
 • výdaje spojené s přípravou závodů (10. 6.) a časovky nordic walking (4. 11.)

 

Nordic walking Olomouc,z.s.

Závěrečná zpráva roku 2022

 

Nordic Walking Olomouc,z.s. je spolek, který se zabývá především zdravým pohybem
a životním stylem a prezentuje Nordic Walking jako aktivitu, která je vhodná pro všechny věkové skupiny lidí. Spolek se stará o údržbu 70 km značených stezek (Stezky Nordic Walking Sv. Kopeček a okolí). Stezky jsou vyznačeny v terénu, v Mapy.cz a jsou součástí mapové aplikace dostupné na webových stránkách spolku. Stezky využívají nejen „walkeři“, ale také cyklisté, turisté či běžci.

V tomto roce jsme po ,,covidu” zase začali konečně více chodit s dospěláky i dětmi. Obnovili jsme značky žluté (3 km), zelené (7 km) a část modré (11 km) trasy.

Akce v roce 2022 https://nordicwalking-olomouc.cz/2022-2/

Hlavní a největší akce roku: Nordic walking a běh Přírodním parkem Údolí Bystřice   https://nordicwalking-olomouc.cz/zavody-nwol-srpen-2022/

BRANNÝ ZÁVOD DĚTÍ ZŠ VELKÁ BYSTŘICE – 27. 6. 2022
Dne 27. 6. uspořádal spolek Nordic Walking Olomouc branný závod pro děti ve Velké Bystřici.
Závodu se zúčastnila téměř stovka dětí a učitelů. Závody se konaly v Parku Svobody a
v přilehlém lese, na značené stezce Nordic Walking, kterou dříve spolek vybudoval. Trasa
měřila 1,5 km a tvořilo ji také několik stanovišť, kde děti plnili úkoly v souvislosti s dopravou,
přírodovědou, zeměpisem či tělesnou výchovou. Za správné odpovědi získávali body. Zároveň
byl hodnocen celkový čas, za který děti okruh zdolali. Někteří z nich běželi, někteří používali
hole na Nordic Walking. V cíli pro ně byly připraveny diplomy a sladká odměna. Proběhlo také
vyhlášení vítězů. Akce se velmi vydařila a děti strávili hezké dopoledne, zasportovali si a něco
se naučili.

ČASOVKA NORDIC WALKING NA SV. KOPEČKU – 9. 10. 2022
Začátkem podzimu uspořádal spolek Nordic Walking Olomouc závody v Nordic Walking na Sv.
Kopečku a to formou tzv. časovky – závody s individuálním startem jednotlivců. Závodníci se
nejprve prezentovali na hřišti u Restaurace Fojství na Sv. Kopečku. Následně dostali startovní
číslo. V průběhu prezence zatím probíhalo značení trati na místních stezkách Nordic Walking.
Nejprve proběhla rozcvička a poté si všichni účastníci šli v pohodovém tempu trať projít.
Následovali závody. Závodníci byly odstartování po minutě. Trasa měřila 3,6 km. Čas byl měřen
pomocí mobilního telefonu a stopek. Za krásného počasí si všichni závody užívali a ve zdraví
dorazili do cíle. Závody byly ukončeny vyhlášením, kde si ti nejlepší odnesli diplomy, medaile
a energetické tyčinky. Ostatním zůstalo na památku startovní číslo. Akce se zúčastnilo asi 20
závodníků a členové organizačního týmu spolku Nordic Walking Olomouc. Jeden ze závodníků
byl dokonce z Ukrajiny. Akce navázala na loňský ročník a oslovila nejen rekreační walkery, ale
také ty aktivnější, kteří si rádi zazávodili na čas. Zároveň akce navázala na Česko-Polské závody
v Nordic Walking, které pořádal spolek Nordic Walking Olomouc 13. 8. v Mariánském údolí.
Zde se jednalo o posílení mezinárodních vztahů a propagace Nordic Walking jako nové
sportovní aktivity.
Kromě těchto akcí spolek Nordic Walking Olomouc uspořádal dne 12.5. výšlap pro děti ZŠ
Velká Bystřice a účastnil se dětského dne v Olomouci (Holice) dne 29.5.

ZÁVEREČNÁ ZPRÁVA ČESKO-POLSKÝCH ZÁVODŮ V NORDIC WALKING A BĚHU (13. 8. 2022)

Dne 13. 8. 2022 uspořádal Spolek Nordic Walking Olomouc Česko-polské závody v Nordic Walking
a běhu v Hlubočkách v Mariánském údolí u Olomouce. Registrace závodníků z Česka, Polska i Slovenska probíhala již předem za pomocí webových stránek spolku. Závodníci se ale mohli přihlásit také na místě. Startovné bylo hrazeno předem na účet spolku nebo přímo na místě do připravené pokladny. Děti z dětského domova startovné neplatili.

Účastníkům byla nabídnuta možnost ubytování ve škole ve Velké Bystřici. Tuto možnost využili především závodníci z Polska.

Závodníci z Polska byli především z jihu Polska (Krakow, Katowice, Bielsko-Biala). Jednalo se především o týmy „Zbiki Nordic Walking a Ursus Nordic Walking“.

Zázemí závodů bylo u Restaurace v Údolí, kde ochotný majitel poskytl prostory pro organizátory
i závodníky. Zde se nacházel start i cíl. Na startu každý ze závodníků dostal čip, startovní číslo, energetickou tyčinku a stravenku na občerstvení. V cíli každého čekala odměna v podobě památeční medaile. Pro ty nejlepší byly připraveny medaile kovové.

Trasa závodu vedla z Hluboček do Lošova a zpět. Na výběr byly 2 varianty a to 1 okruh s délkou 7 km nebo 2 okruhy s délkou 13 km. Závodilo se především na bezpečných lesních a polních cestách. Výsledky byly zaznamenávány pomocí speciálních čipů. Ihned po dokončení závody mohli účastníci sledovat své výsledky online na výsledné tabuli. Výsledky byly a jsou k dispozici na webové adrese viz. níže.

Závodů se zúčastnilo 80 závodníku z Česka, Polska, Slovenska a Ukrajiny. Účastnili se lidé všech věkových kategorií. Nejmladšímu účastníkovi bylo 7 let a nejstaršímu přes 70 let. Důležitý byl nejen čas, ale i správná technika chůze. Na trase byli rozhodčí, kteří kontrolovali správnou techniku chůze
a jednoduchá pravidla. Závodníci, kteří porušovali pravidla správné chůze, byli v cíli dodatečně vyloučení. I přes to ale úspěšně dokončilo a výsledek zapsalo 79 závodníků.

Vyhlášení probíhalo na přilehlé louce. Nejlepší 3 z každé kategorie dostali diplom, kovovou medaili
a drobné ceny.

První ročník závodů se velmi vydařil. Závodníci si pochvalovali trať i organizační náležitosti akce.

Výsledky: https://my.raceresult.com/201084/

Fotografie ze závodu: https://ivonordic.rajce.idnes.cz/Cesko-polske_zavody_13.8.2022_fotky/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cCrsUvfTN0c&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=31oufyzMXhy

Těšíme se chození s dětmi i s dospěláky. A na 2. ročník našich mezinárodních závodů.

 

 

 

 

Nordic walking Olomouc,z.s.

Závěrečná zpráva roku 2021

 

Nordic Walking Olomouc,z.s. je spolek, který se zabývá především zdravým pohybem
a životním stylem a prezentuje Nordic Walking jako aktivitu, která je vhodná pro všechny věkové skupiny lidí. Spolek se stará o údržbu 70 km značených stezek (Stezky Nordic Walking Sv. Kopeček a okolí). Stezky jsou vyznačeny v terénu, v Mapy.cz a jsou součástí mapové aplikace dostupné na webových stránkách spolku. Stezky využívají nejen „walkeři“, ale také cyklisté, turisté či běžci.

V roce 2021 se podařilo uspořádat mnoho akcí, z nichž některé byly limitovány počtem účastníků. Akce se odehrávaly především na značených stezkách, které spolek udržuje. Účastnili se nejen dospělí, ale i děti. Akce najdete na webu spolku na kartě Galerie 2021 https://nordicwalking-olomouc.cz/2021-2/

V roce 2021 se uskutečnily pravidelné výšlapy, údržba turistického značení, propagace spolku, jeho aktivit a stezek. Za účelem lepší orientace v terénu a také zvýšení povědomí o stezkách by spolek rád budoval další turistické rozcestníky podél značených tras.

15.5. Otevření Stezek pro rok 2021 https://martingabrys.rajce.idnes.cz/Otevirani_Nordic…/

Zlepšení našich  map: https://www.nordicwalking-olomouc.cz/mapa

27.9.2021 Branný závod: https://www.mzs-vb.cz/27-9-2021-branny-zavod-5-b/

 

 

Nordic walking Olomouc,z.s.

Závěrečná zpráva roku 2020

 

Nordic Walking Olomouc,z.s. je spolek, který se zabývá především zdravým pohybem
a životním stylem a prezentuje Nordic Walking jako aktivitu, která je vhodná pro všechny věkové skupiny lidí. Spolek se stará o údržbu 70 km značených stezek (Stezky Nordic Walking Sv. Kopeček a okolí). Stezky jsou vyznačeny v terénu, v Mapy.cz a jsou součástí mapové aplikace dostupné na webových stránkách spolku. Stezky využívají nejen „walkeři“, ale také cyklisté, turisté či běžci.

V roce 2020 se i přes pandemii spojenou s covid-19 podařilo uspořádat mnoho akcí, z nichž některé byly limitovány počtem účastníků. Akce se odehrávaly především na značených stezkách, které spolek udržuje. Účastnili se nejen dospělí, ale i děti. Z akcí bychom zdůraznili zapojení do Dětského dne v Olomouci v Holici, kde zástupci spolku obsadili hned několik stanovišť. Spolek prezentoval Nordic Walking a také stezky v blízkosti Olomouce také v rámci velmi navštěvované kulturně-sportovní akce Slovácké Léto v Uherském Hradišti. Dne 25. 7. spolek hostil také návštěvu walkerů z Polska, kdy proběhla cenná výměna zkušeností. Dále se spolek prezentoval na vybraných základních školách a představil tak dětem pro většinu z nich nový druh pohybové aktivity. Z důvodu situace související s covid-19 se nepovedlo uspořádat pár výšlapů, ale především akci na Trojáku, která se snad podaří uspořádat v roce 2021 a je jedním z hlavních cílů roku 2021. V roce 2021 jsou v plánu také pravidelné výšlapy, údržba turistického značení, propagace spolku, jeho aktivit a stezek. Za účelem lepší orientace v terénu a také zvýšení povědomí o stezkách by spolek rád budoval další turistické rozcestníky podél značených tras.

Ačkoliv byl rok 2020 těžkým pro všechny, tak spolek Nordic Walking Olomouc byl aktivní
a úspěšně propagoval Nordic Walking, zdravý životní styl a pohyb v přírodě, který je velmi důležitý pro zdraví.

 

Seznam akcí spolku v roce 2020

12.1.2020 první výšlap Svatý Kopeček

25.1.2020 druhý výšlap Svatý Kopeček

8.2.2020 třetí výšlap Svatý Kopeček

22.2.2020 čtvrtý výšlap Svatý Kopeček

7.3.2020 Šternberk a okolí

14.3.2020 Olomouc Poděbrady

27.4.2020 Značení Velkobystřické trasy

8.5.2020 Značení Velkobystřické trasy 2

9.5.2020 Značení Velkobystřické trasy 3

16.5.2020 Zahájení Stezek 2020 – doba konavirová HURÁ

13.6.2020 Dětský den Olomouc Holice

27.6.2020 NW na čas

4.7.2020 Žhavý NW, Slovácké léto, Uherské Hradiště

11.7.2020 NW vinohrady, Slovácké léto, Uherské Hradiště

25.7.2020 Bardzo fajny Nordic walking

22.9.2020 ZŠ Daskabát a NW
7.10.2020 ZŠ Velká Bystřice a NW v Tv

10.10.2020 Velká Bystřice – Mariánské Údolí

 

Fotografie a seznam akcí je dostupný také na odkaze:
https://nordicwalking-olomouc.cz/2020-2/

Jak šel rok 2020

 

 

Realizace informační tabule a turistického rozcestníku

 

Finanční prostředky z grantů Olomouckého kraje byly využity na:

Propagační video spolku: https://www.youtube.com/watch?v=1-hPGhEjbh4

Propagační materiály: letáky akcí, tištěné mapy

Průvodcovskou činnost

Hole pro Nordic Walking

Medaile ze dřeva

Aktualizaci mapové aplikace a webových stránek

Propagace spolku a jeho aktivit na Facebookových stránek

Zmapování stavu značení a návrh turistického rozcestníku

Výrobu, dopravu a montáž informační tabule v obci Domašov nad Bystřicí a turistického rozcestníku v blízkosti Sv. Kopečku

 

 

 

Nordic walking Olomouc,z.s.

Závěrečná zpráva roku 2019

Výroční zpráva 2019spolek_logo

Nordic walking Olomouc,z.s.

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace

Idea spolku NWO je zdravotní životní styl.

Posláním je:

 1. organizování akcí propagující sportovní aktivitu Nordic Walking a zdravý životní styl
 2. vybudování sítě NW stezek na Svatém Kopečku a jeho okolí a také na dalších místech ČR
 3. vytvoření podmínek k pravidelnému pohybu lidí všech věkových kategorií v přírodě – NW kluby

Cíle jsou:

 1. vést lidi v dnešním nezdravém způsobu prožívání k aktivnějšímu stylu života prostřednictvím outdoorové aktivity v přírodě – hlavně v lese
 2. místo působnosti – Olomouc, Svatý Kopeček, Nízký Jeseník, vhodné terény v ČR
 3. praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
 4. propagace aktivit spolku – zdravý styl života
 5. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
 6. vytváření map s trasami pro Nordic walking, informační cedule, značení tras
 7. poradenské a konzultační činnosti

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

 1. organizování sportovních akcí ( především Memoriál Jana Kratiny – mezinárodní turnaj v házené 4+1 pro děti 1. – 5. tříd )
 2. organizování akcí pro děti, rekreační a aktivní sportovce, seniory, při kterých budou sportovat i bavit se
 3. propagace Bungy Pump – posilovací chůze se švédskými holemi
 4. kurzy Nordic walking na ZŠ nebo v hodinách TV

 

Činnost spolku v roce 2019

A) Název projektu: Stezky Nordic walking Nízký Jeseník

V roce 2019 NWO,z.s. pořádal mnoho akcí.

09.03.2019 Svatý Kopeček Iva a Olga

23.3.2019 Svatý Kopeček Iva, Péťa s Verčou a Dana s Pavlem

6.4.2019 Expo tourism – Zahájení turistické sezóny 2019

7.6.2019 Olomoucké parky – šternberáci

2019 NW a škola

14.6.2019 Olomoucký kraj – sportovní den

1.9.2019 Poslední prázdninový den – Mariánské Údolí

5.9.2019 NW s dětmi ve Velké Bystřici

21.9.2019 ,,Za plotem” Vítkov

1.10. Den seniorů ve Vítkově

5.10.2019 Podzimní NW

26.10.2019 1. výročí Stezek NW

22.11.2019 Noční Nordic walking

31.12.2019 Silvestrovská vycházka

V roce 2019 jsme vydali 2 600 map a rozvezli je po Informačních centrech v okolí. Mapy jsou k dispozici také podél některých hospůdek u našich tras.

Začali jsme také pravidelné pořádat akce na stezkách a to nejenom s dospělými, ale také s dětmi.

 

 

B) Název projektu: Memoriál Jana Kratiny 2019

Město Velká Bystřice u Olomouce přivítalo  15. ročník mezinárodního turnaje v miniházené 4+1, šestým rokem pojmenovaného  po  jeho zakladateli  –  Memoriál Jana Kratiny. Sešlo se 20 družstev z Chorvatska a Česka, tedy kolem  200 dětí  ve věku od 6 do 11 let.  Hrálo se ve školní hale a hale ve sportovním areálu Na Letné.  Děti se mohly v mezičasech mezi zápasy odreagovat v doprovodném programu: stánek BESIP, lego – stavění  BRICKS 4 KIDS, běžecké padáky, stanoviště chůdy, slack line, hod na koš – košíková, badminton, malování na obličej a další části těla :-), pexeso a puzzle – zásluhou většinou 8.A trošku i 8.B naší školy.

Letos jsme zrušili porvé kategorii C, která ročníkově zasahuje do kategorie mladších žáků. Turnaj je pro miniházenou 4+1.

Pořadatelé:  Nordic walking Olomouc,z.s., házená Velká Bystřice a Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Výsledky :

MJK 2019 – konečné pořadí:

 Kat.A – nejmladší, ročník 2010 a mladší

9.m. – RC Pećine (CRO)

8.m. – ZŠ Velká Bystřice B

7.m. – HBC Olomouc

 6.m. – HC Robe Zubří B

5.m. – ZŠ Prosenice

4.m. – TJ Sokol Sokolnice

3.m. – HC Robe Zubří A

2.m. – ZŠ Velká Bystřice A

1.m.- ZŠ Telnice

 

Kat.B – ročníky 2009/2008

11.m. – ZŠ HC RobeZubří C

10.m. – RC Pećine B

9.m. – HC Robe Zubří B

8.m. – HBC Olomouc

7.m. – Sokol Sokolnice

6.m. – ZŠ Velká Bystřice B

5.m. – RK Pećine A

4.m. – HC ROBE Zubří A

3.m. – ZŠ Telnice

2.m. – ZŠ Velká Bystřice A

1.m. – ZŠ Prosenice

Blahopřejeme  vítězům a  všem družstvům,  děkujeme za plné nasazení – svými výkony vytvořili hráči sobě navzájem náročnou konkurenci.   Máme velkou radost z úspěchu našich nejmenších házenkářů.

Děkujeme  sponzorům – Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, firmám Nutrend, Honeywell, Makro, Čeroz.

Dále SRPŠ a GTH multicatering.

Mediálními partnery byli Český rozhlas Olomouc a portál Jsem z Olomouce.

Díky všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto turnaje. Je jich hodně. Ale hlavně je třeba vyzdvihnout děti z 2. stupně naší školy, kteří se zásadně podílely na organizaci turnaje.

Děkujeme rozhodčím.

www.memorialjanakratiny.cz

 

 

 

A) Název projektu: Stezky Nordic walking Nízký Jeseník

Činnost spolku v roce 2018

V roce 2018 jsme doznačili a slavnostně otevřeli Stezky Nordic Walking Svatý Kopeček a okolí.

Mapu stezek najdete ZDE

Vytiskli jsme také několik stovek map a v terénu osadili 2 informační tabule.

 B) Název projektu: Memoriál Jana Kratiny 2018

Město Velká Bystřice u Olomouce přivítalo  14. ročník mezinárodního turnaje v miniházené 4+1, šestým rokem pojmenovaného  po  jeho zakladateli  –  Memoriál Jana Kratiny. Sešlo se 35 družstev z Chorvatska, Slovenska a Česka, tedy kolem  300 dětí  ve věku od 6 do 12 let.  Hrálo se ve školní hale a hale ve sportovním areálu Na Letné.  Děti se mohly v mezičasech mezi zápasy odreagovat v bohatém doprovodném programu: zajezdit si na koloběžkách,  nechat se potetovat (glitter).  Také je čekalo skákání na trampolínkách,  přehlídka sanitky a hasičské techniky,  slack line, běh s padákem, lukostřelba.

Pořadarelé: Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice, házená SK Velká Bystřice a Nordic walking Olomouc,z.s.

Výsledky :

MJK 2017 – konečné pořadí:

 Kat.A – nejmladší, ročník 2011 a 2010

5.m. – ZŠ PROSENICE

4.m. – TJ SOKOL ÚJEZD U BRNA

3.m. – ZŠ NEDVĚDOVA

2.m. – SOKOL SOKOLNICE

1.m.- ZŠ VELKÁ BYSTŘICE

 

 

Kat.B – ročníky 2009/2008

18.m. – ZŠ JÍVOVÁ

17.m. – ZŠ BABICE

16.m. – HC JUNIOR ZLÍN B

 15.m. – ZŠ PROSENICE B

14.m. – ZŠ KPT. JANA NÁLEPKY – STUPAVA A

13.m. – RK PEĆINE

12.m. – HC JUNIOR ZLÍN A

11.m. – ZŠ KPT. JANA NÁLEPKY – STUPAVA B

10.m. – ZŠ KPT. JANA NÁLEPKY – STUPAVA D

9.m. – ZŠ KPT. JANA NÁLEPKY – STUPAVA  C

8.m. – HC ROBE ZUBŘÍ A

7.m. – ZŠ TELNICE

6.m. – HC ROBE ZUBŘÍ B

5.m. – TJ SOKOL ÚJEZD U BRNA

4.m. – ZŠ PROSENICE A

 

3.m. – SOKOL SOKOLNICE

2.m. – ZŠ VELKÁ BYSTŘICE B

1.m. – ZŠ VELKÁ BYSTŘICE A

 

 

Kat.C – ročníky 2007/2006

12.m. – ZŠ PROSENICE

11.m. – ZŠ OPAVA

10.m. – TJ SOKOL ÚJEZD U BRNA

9.m. – HC ROBE ZUBŘÍ B

8.m. – ZŠ JÍVOVÁ

7.m. – HC JUNIOR ZLÍN

6.m. – ZŠ VELKÁ BYSTŘICE A

5.m. – ZŠ VELKÁ BYSTŘICE B

4.m. – ZŠ NEDVĚDOVA

3.m. – HC ROBE ZUBŘÍ A

2.m. – ZŠ HOLEČKOVA

1.m – RK PEĆINE

ZŠ Velká Bystřice měla letos medailové žně – 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili.

Blahopřejeme  vítězům a  všem družstvům,  děkujeme za plné nasazení – svými výkony vytvořili hráči sobě navzájem náročnou konkurenci.   Máme velkou radost z úspěchu našich nejmenších házenkářů.

Děkujeme  sponzorům – Statutární město Olomouc,Olomoucký kraj, firmě Nutrend, Olomoucký krajský svaz házené, Makro, Čeroz,  Ovocentrum.

Mediálními partnery byli Český rozhlas Olomouc a portál Jsem z Olomouce.

Díky Mgr. Ivo Šenkovi, Mgr. Jitce Minářové  a Mgr. Ondřeji Dostálovi – hlavním organizátorům turnaje, vedení školy Ing. Jaroslavu Mihalovi,  dále Gabriele Drešlové , Mgr. Gabriele Šiškové , především díky jejich nasazení a spolupráci proběhl tento turnaj ve Velké Bystřici úspěšně.

Děkujeme všem žákům 2. stupně, kteří byli organizační páteří turnaje.

Děkujeme rozhodčím.

www.memorialjanakratiny.cz

 

 

 

 Činnost spolku v roce 2017

A) Název projektu: Stezky Nordic walking Nízký Jeseník

Nordic walking Olomouc,z.s.

IČ: 03819493

Statutární zástupce:

Mgr. Ivo Šenk, Kmochova 927/20, Olomouc, Nová Ulice

Stezky NW

 

Realizace a výstup projektu v roce 2017

 

V roce 2017 jsme vyznačili 3 okruhové trasy:

3 km – žlutá – Svatokopecká

7 km – zelená – Radíkovská

11 km – modrá – Lošovská

Instalovali jsme infotabule na Svatém Kopečku a u fortu Radíkov.

Infotabule u fortu Radíkov

 B) Název projektu: Memoriál Jana Kratiny 2017

www.memorialjanakratiny.cz

Nordic walking Olomouc,z.s.

IČ: 03819493

Statutární zástupce:

Mgr. Ivo Šenk, Kmochova 927/20, Olomouc, Nová Ulice

Memoriál Jana Kratiny XIII. ročník

Mezinárodní turnaj dětí mladšího školního věku v miniházené se konal

 1. – 24.6.2017 ve 2 halách ve Velké Bystřici.

Turnaje se zúčastnilo celkem 33 družstev z ČR, Chorvatska, Slovenska a Maďarska.  Z Olomouckého kraje přijelo 14 družstev, z ČR a zahraničí 19 družstev.

Hlavní pořadatelé byli:

Nordic walking Olomouc,z.s.Masarykova ZŠ a MŠ  Velká Bystřice  a SK Velká Bystřice

Generální partneři :

Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj

Dalšími jsou Sportovní mládí Velká Bystřice, město Velká Bystřice, Olomoucký krajský svaz házené, Nutrend, Makro, GTH Catering, Honeywell, Creative-Zone, Nadšení Moravští Záchranáři, Pevnost poznání Olomouc, Český rozhlas Olomouc, Čeroz, Ovocentrum, Sdružení rodičů a přátel Velkobystřické školy a jednotliví rodiče ZŠ Velká Bystřice

 

Účast z Olomouckého kraje:

ZŠ Nedvědova 2 dr.,  ZŠ Velká Bystřice 6 dr.,  ZŠ Prosenice 3 dr.,  ZŠ Jívová 1 dr., ZŠ Babice 2 dr.  Celkem 14  družstev.

 

Z ČR a zahraničí:

ZŠ Telnice 2 dr., Sokol Ostrava 3 dr., Grundfos Tatabanya 2 dr., SK Kuřim 2 dr., Újezd u Brna 4 dr., RK Pećine 2 dr., MHC Bardejov 2 dr., Tatran Prešov 1 dr., Sokol Sokolnice 1 dr.  Celkem 19 dr.

 

Výsledky, umístění a fotky turnaje najdete na www.memorialjanakratiny.cz.

 

Doprovodný program byl různorodý, podívejte se na video.

https://youtu.be/wKt3NAbKXFI  MJK 2017 cz

https://youtu.be/Uyog1u3WYPs   MJK 20017  eng

 

Večerní program dětem nabídl vynikající hudební skupinu hrající na bubny Jumping Drums.

 

Blahopřejeme  vítězům a  všem družstvům,  děkujeme za plné nasazení – svými výkony vytvořili hráči sobě navzájem náročnou konkurenci.   Máme velkou radost z úspěchu našich házenkářů.

 

Děkujeme především Mgr. Jitce Minářové a Mgr.Ondřeji Dostálovi, kteří letos měli turnaj nejvíc na starosti a vedení školy.

Dále realizačnímu týmu Mgr. Gabriele Šiškové, Gabriele Drešlové, Mgr. Vítu Koplíkovi, Kamile Smídové a dalším, kteří se podíleli na přípravách MJK 2017.

Děkujeme všem pomáhajícím žákům 2. stupně, kteří byli organizační páteří turnaje.

 

Těšíme se na XIV. ročník.

 

 

 Činnost spolku v roce 2016

A) Název projektu: Stezky Nordic walking Nízký Jeseník

Nordic walking Olomouc,z.s.

IČ: 03819493

Statutární zástupce:

Mgr. Ivo Šenk, Kmochova 927/20, Olomouc, Nová Ulice

 

Účel projektu

V rekreační lokalitě (Sv. Kopeček, Radíkov, Pohořany, Jívová, Domašov n. Bystřicí, popřípadě Motravský Beroun nabídnout návštěvníkům a novým zájemcům, komplexní službu podporující zdravý životní styl – Nordic Walking.

Popis projektu

Vyznačené okruhy s informačními tabulemi s trasami a informacemi o NW a kondičních trénincích budou motivující pro rodiny s dětmi, běžce, seniory s cílem zdravě se pohybovat v přírodě, zvýšení fyzické zdatnosti, zredukování hmotnosti.

Očekávané přínosy

Zvýšení počtu turistů a návštěvníků v oblasti od Sv. Kopečku, přes Radíkov, Pohořany, Jívovou až do Domašova nad Bystřicí. Propagace zdravého životního stylu.

Způsob realizace projektu

Podpora bude využita na nastartování projektu s dlouholetou perspektivou.

Význam projektu

Zpopularizování NW pro širokou veřejnost pomocí jednotlivých okruhů s informačními tabulemi. Propagace zdravého životního stylu. Nabídka trávení volného času pro rodiny, sportovce, lidi chtějící se hýbat, seniory a lidi rehabilitující.

Způsob propagace projektu

Webové stránky, informační články internetu, místní novinách, informace do ČrO.

Výstupy projektu

Vyznačené okruhy s informačními tabulemi s trasami a informacemi o NW a kondičních trénincích. Vytvoření tří stanovišť (Sv. Kopeček, Fort Radíkov, Domašov n. Bystřicí), kde si budou moct zájemci zapůjčit hole.

Cíl projektu

Vytvoření a vyznačení tras s tabulemi, webové stránky, zakoupení nw holí, mapy.

 

Podrobnější informace o projektu

Projekt “Stezky Nízký Jeseník”

Cíl projektu              

Cílem projektu je vyznačit šest tematicky odlišných okruhů pro Nordic Walking v lokalitě Nízkého Jeseníku.  Díky tomu tak dojde ke zvýšení počtu turistů a návštěvníků v oblasti od Sv. Kopečku, přes Radíkov, Pohořany, Jívovou až do Domašova nad Bystřicí. Lokalita oblíbená v zimním období, jako „magistrála Nízkého Jeseníku“. Rozmanitá a členitá krajina je v letním i zimním období atraktivní k trávení volného času široké cílové skupiny, od rodin s dětmi, sportovce (běžce, cyklisty, pěší) až po seniory. I přesto má Nízký Jeseník stále skrytý potenciál, který se díky stezkám začne využívat.

Lokalita

Lokalita Nízkého Jeseníku je spojená linkou MHD s Olomoucí, která má své nástupní místo přímo na vlakovém nádraží. Tím je zajištěna výborná dostupnost turistů přímo z Olomouce nebo těch ze vzdálenějších měst republiky. Autem se z Olomouce dá na Sv. Kopeček dostat během několika minut. Z Olomouce lze dojet také vlakem do Domašova nad Bystřicí.

V oblasti Nízký Jeseník, kde budou vyznačeny okruhy pro Nordic Walking, bude několik výchozích bodů, které budou speciálně vyznačeny a budou informovat pomocí mapových tabulí o vyznačených trasách a základní technice Nordic Walking (pomocí obrázků). Dále budou vybudovány Nordic Walking Pointy, kde bude možné zapůjčit nordic walkingové hole nebo možnost školení správné techniky severské chůze s vyškoleným instruktorem. (Pointy v Domašově n/B, Sv. Kopečku a Radíkově)

Další příliv turistů by mohl zvýšit také například přímý autobusový spoj ze Šternberka, kdy by autobusová linka mohla projíždět vesnicemi jako Bohuňovice, Bělkovice a Dolany. Tím by byla zabezpečena dobrá dostupnost také “z druhé strany”.

Stezky Nízký Jeseník

Každý z 6 okruhů má svůj název, který jej charakterizuje a odlišuje od ostatních. Díky širokému spektru náročnosti si Nordic Walking mohou vyzkoušet a užít všichni. Okruhy budou určeny pro rodiny s dětmi, pro redukci hmotnosti i zvýšení fyzické kondice, a to díky okruhům informujících o nastavení správné tepové frekvence. Okruhy jsou v délkách cca 5 km, 8km, 10km, 12km, 18km a 25km.

Okruhy nebudou využívány jen vyznavači severské chůze, ale také návštěvníky a turisty ze Sv. Kopečku (Radíkova, Lošova, Pohořan apod), kteří tak poznají další prozatím neznačené trasy v lesích Nízkého Jeseníku. Také trénující běžci je mohou využít pro lepší orientaci v lesích.

 

Speciální programy pro školní a jiná zařízení

Vytvoření programů pro školy, kdy v rámci hodin tělocviku budou moci využít školení techniky NW a následně absolvují jeden z okruhů s instruktorem NW.

Speciální programy pro seniorské domy nebo domy dětí. Speciální programy pro sportovní střediska v rámci soustředění, školy v přírodě, tábory apod.

Napojení na rehabilitační střediska, která budou využívat okruhy v rámci pooperačních a poúrazových rehabilitací nebo pro redukcí váhy zejména dětí a mladistvých.

 

 

 B) Název projektu: Memoriál Jana Kratiny 2016

                                                       www.memorialjanakratiny.cz

Nordic walking Olomouc,z.s.

IČ: 03819493

Statutární zástupce:

Mgr. Ivo Šenk, Kmochova 927/20, Olomouc, Nová Ulice

Město Velká Bystřice u Olomouce přivítalo  12. ročník mezinárodního turnaje v miniházené 4+1. Pátým rokem pojmenovaného  po  jeho zakladateli  —  Memoriál Jana Kratiny .               Sešlo se 39 družstev z Chorvatska, Slovenska, Maďarska, Polska  a Česka, tedy přes  300 dětí  ve věku od 6 do 12 let.  Hrálo se ve školní hale a hale ve sportovním areálu Na Letné.  Děti se mohly v mezičasech mezi zápasy odreagovat v bohatém doprovodném programu: zajezdit si na koloběžkách,  nechat si pomalovat obličej – vlastně letos  lýtko. Také je čekala výuka hoopingu, skákání na trampolínkách,  Den otevřených dveří Policie ČR, osvěžení ve velkém vedru  vodou a pěnou z hasičské techniky, nordic walking, jízda na motorkách, slack line, běh s padákem.

Na zahájení i vyhlášení vystoupily malé i větší mažoretky z Lošova i Olomouce, dále taneční škola Lola´s dance z Olomouce.

V pátek měly děti večerní program Biketrial Olomouc a kouzla profesionálního kouzelníka Šeklina.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=6Ev6V32CAsE   cz

https://www.youtube.com/watch?v=UIh_0ahmYLI   eng

 

Výsledky :

MJK 2016 – konečné pořadí:

Kat.A – nejmladší, ročník 2008 a 2009

7.m. – TJ Lesana Zubří

6.m. – ZŠ Prosenice

5.m. – ZŠ Babice

4.m. – TJ Jiskra Otrokovice

3.m. – RK Pećine

2.m. – ZŠ Nedvědova Olomouc

1.m. – ZŠ Velká Bystřice

 

Kat.B – ročníky 2006 a 2007

17.m. –   TJ Lesana Zubří

15.m. – Grundfos Tatabánya Fiókák, HU

15.m. – MSPR “Siódemka”Legnica PL

14.m. – ZŠ Prosenice

13.m. – HC Tatran Stupava SK

12.m. – RK Pećine CRO

11.m. – Sokol Újezd u Brna

10.m. – ZŠ Nedvědova Olomouc

9.m. – ZŠ Velká Bystřice

8.m. – ZŠ Telnice

7.m. – ZŠ Holečkova Olomouc

6.m. – TJ Sokol Ostrava

5.m. – TJ Tatran Bohunice

4.m. – ZŠ Bystrovany

3.m. – TJ Jiskra Otrokovice

2.m. – Tatran Litovel 06

1.m. – TJ Sokol Sokolnice

 

Kat.C – ročníky 2005 a 2004 (jen páťáci)

15.m. – Grundfos Tatabánya Fiókák, HU

14.m. – MSPR “Siódemka”Legnica PL

13.m. – Sokol Újezd u Brna B

12.m. – ZŠ Babice

11.m. – TJ Tatran Bohunice

10.m. – ZŠ Velká Bystřice A

9.m. – ZŠ Prosenice

8.m. – SHC Mamoměřice

7.m. – RK Pećine Cro

6.m. – ZŠ Telnice

5.m. – Sokol Újezd u Brna A

4.m. – ZŠ Nedvědova Olomouc

3.m. – ZŠ Velká Bystřice B

2.m. – TJ Sokol Ostrava

1.m. – ZŠ Holečkova Olomouc