První Pomoc:

V poslední době se všude píše o tom, jak lidé neumí poskytnout první pomoc. Zde je pár důležitých rad, třeba se to bude někdy hodit.

 Srdeční zástava:

Pokud dojde k náhlé zástavě srdeční činnosti, je třeba přistoupit ke kombinaci nepřímé srdeční masáže s umělým dýcháním 30:2

  • Postiženého uložíme na záda na pevnou podložku.
  • Klekneme si k postiženému z pravé strany ve výši srdce.
  • Hranu dlaně jedné ruky položíme uprostřed hrudníku na dolní polovinu hrudní kosti.
  • Nejprve přiložíme jednu ruku a druhou jí po té propleteme.
  • Naše ramena by měla být přímo nad hrudní kostí a paže napjaty, aby tlak působil přímo dolů!
  • Stlačujeme hrudní kost přímo dolů (u dospělého průměrného člověka asi 4-5cm)
  • POKRAČUJEME V NÁSLEDUJÍCÍM SLEDU 30 -STLAČENÍ : 2-UMĚLÉ DECHY : 30-STLAČENÍ: 2-UMELÉ DECHY…

 Úžeh a úpal:

První pomoc u obou situací je přesun pacienta do chladnější místnosti nebo stínu. Povolit oblečení, ochlazovat organismus, hlavně hlavu, studenými obklady a zajistit dostatek tekutin. Vhodnější než čistá voda jsou neperlivé minerální vody. Velmi důležité doplnit prvek Vodu (energii Chladu) a ovládnout nadměrný Oheň.

Předejít těmto nepříjemným zážitkům se dá úměrným pobytem na slunci, vzdušným oděvem, pokrývkou hlavy a hlavně adekvátním pitným režimem.

 Dehydratace:

Dehydratace je akutním stavem bezprostředně vyžadující naši pomoc. Tento stav vzniká následkem sníženého nebo zcela nevhodného příjmu tekutin a často se tento stav vyvíjí již po delší dobu. Nikdy nevzniká dehydratace coby náhlý akutní stav, ale je vždy obrazem skutečně dlouhodobého špatného pitného režimu. My se s ním můžeme setkat jako s náhle vzniklým stavem se všemi jeho průvodními příznaky.

Příznaky dehydratace: suché sliznice, a to především dásně a jazyk (pokud postižený vyplázne jazyk, je možné si toho povšimnout), suchá, silně vlhká kůže po celém těle, pocit žízně. Je pozorovatelná celková nevolnost a případně i svalová slabost, v některých případech se může objevit i zvýšená teplota. V těch nejzávažnějších případech se může objevit i bezvědomí.

První pomoc: Základem je orální doplnění tekutin, a proto se snažíme podat postiženému skutečně dostatek tekutin obsahující především minerální látky (např. minerální vody) + společně se stejným množstvím neiontových tekutin, např. studeného čaje. Pokud je stav postiženého závažným a je už viditelné celkové zhoršení stavu, pak neprodleně přivoláme Lékařskou pohotovostní službu 155. Je třeba si uvědomit, že dehydratace a zvláště její závažné formy mohou skončit i smrtí, proto důkladně dbáme na varovné příznaky a při jejich nástupu voláme Záchrannou službu. Do příjezdu lékaře poskytujeme první pomoc.

Uštknutí hadem:

Jak vypadá kousnutí zmijí?

Postižení jedinci popisují kousnutí jako píchnutí špendlíkem, většinou jsou patrné 2 – 4 ranky, které mohou krvácet, během 30 minut se v místě vpichů objeví vyblednutí kůže, okolí začíná červenat a otékat, stupňuje se bolestivost v místě kousnutí, pak se šíří na celou postiženou končetinu včetně otoku. Během dalších 30 minut se mohou objevit celkové příznaky – bolesti břicha, průjem, bolesti hlavy, zvracení, pokles krevního tlaku a následně kolaps. U predisponovaných jedinců (alergici) se může celkový stav velmi rychle horšit – křeče a ztráta vědomí (anafylaktický šok).

Množství jedu, které se při kousnutí uvolní, není většinou pro zdravého dospělého člověka životu nebezpečné, ale může být velmi nebezpečné pro dítě a osoby s jiným onemocněním.

Jaká je první pomoc?

Především postiženého ponechte v klidu, v sedě nebo polosedě, končetinu provizorně znehybněte. Krvácí-li ranka, můžete jemným masírováním okolí poranění zvýšit krvácení – může napomoci k vyplavení jedu z rány (je nutné ihned po kousnutí, pak už to nemá význam).

Podejte léky proti bolesti  – Paralen, Panadol, Ibuprofen, Ibalgin apod.).

Můžete přiložit studené obklady, máte-li možnost.

Ihned zajistěte převoz do nemocnice, zhoršuje-li se celkový stav, ihned volejte linku 155.

Je-li postižený alergik, ihned podejte léky z balíčku první pomoci, který by měl každý alergik nosit vždy s sebou.