Klíčové okamžiky vzniku novodobé kondiční aktivity – Nordic Walking u nás v České republice, ve Finsku a ve světě. Sauvakävely ve Finsku, Nordic Walking ve světě, Severská chůze u nás

U nás

• 2013 nový formát instruktorského kurzu = komplexní systém vzdělávání, cesta do Finska za „kořeny Nordic Walking“

• 2010 – Mira certifikován jako Master trainer (Helsinky). Rekrutují se první instruktoři z našich instruktorských kurzů.

• 2009 – vznik projektu Nordic walking Point

• 2003 – Miroslav Mira absolvuje ve Finsku první lekce a kurzy, včetně mezinárodního setkání Master tarinerů ve Vierumaki (Finsko) jako první z České republiky

Ve Finsku

• 2013 – nové cesty v propagaci, důraz na správnou techniku a hledání nových cílových skupin

• 2010 – 2007 – fáze udržovaní, lehký pokles zájmu o NW

• 2007 – desáté výročí zrodu Nordic Walking. Je evidováno – odhadováno, že již přes sedm miliónů lidí se pravidelně na celém světě věnuje Nordic Walking

• 2000 – vznik INWA (International Nordic walking asociation), vstup Nordic walking do světa. INWA se okolo roku 2006 rozpadá – ve světě se šíření ujímají soukromé subjekty a národní organizace.

• 1999 – Sirpa Arvonen (hlavní koordinátor vzdělávání) a Matti Heikkilä (šef výzkumu pro kondiční programy) rozbíhají vzdělávání instruktorů, vydávají publikace, točí videa, jezdí po celé zemi představit lidem novou pohybovou aktivitu – Nordic Walking

• 1998 – léto, vznik centra Nordic Walking – Paloheinä (Helsinky), za léto prochází přes 23 000 lidí výukou Nordic Walking

• 1997 – vznik anglického pojmenování NORDIC WALKING a speciálních holí pro tento pohyb (společně díky Suomen Latu- Tuomo Jantunen, Sportovní institut ve Vierumaki – Matti Heikkilä, Exel – výrobce holí – Taisto Maninnen).

• 1988 – 5. ledna, Helsinki, první „krok“ v dějinách kondiční chůze s holemi na popud Tuoma. Hromadná chůze s holemi bez lyží pro sportovní zážitek (legenda o roztátém sněhu a 5 Km chůzi několika nadšenců s holemi na Olympijský stadion). Od této události začíná experimentální období pro sauvakävely 1990 – 1997 ( představovaní veřejnosti, výzkumy 1993 – Cooper výzkumný ústav – Dallas, USA, 1996 – první článek o novodobé aktivitě).

• 1980 první přemýšlení o využití holí pro kondiční účely – Tuomo Jantunen (ředitel Suomen Latu – „Finské stezky“). Další roky Tuomu zkouší svou myšlenku uplatnit na různých akcích, ale se slabým ohlasem.

• 1930 letní příprava běžců na lyžích

Ve světě

• 1988 – podzim vznik „Power walking“ nebo také „Exerstriding“ nejen s holemi. Silově pojatý pohyb.

• 1980 léta Tom Rutlin (USA, trénér běžeckého lyžování zkouší trénovat s holemi)

• …různé vědomé i nevědomé trénování s holemi jak ve školách tak u běžkařů na lyžích (zejména v severských zemích)

CO ZNAMENÁ SAUVAKÄVELY?

Slovo pochází z finštiny -> Sauva = hole, kävely= chůze

Miroslav Mira, zakladatel severské chůze v ČR

Nordic Walking v České Republice

V roce 2003 byla založena Česká asociace Nordic Walkingu, která si za cíl stanovila rozšíření Nordic Walkingu mezi širokou veřejnost, vytvoření Nordic Walking center a umožnění zdravého pohybu v přírodě veřejnosti 365 dní v roce. V srpnu 2004 se česká asociace Nordic Walkingu stala členem

mezinárodní asociace INWA (International Association of Nordic Walking), jejímiž členy jsou m.j. Finsko, Norsko, Rakousko, Německo, Japonsko, Austrálie a další země.

Miroslav Mira, zakladatel severské chůze v ČR