Je napáskováno pro značkaře.
Jedeme Velkobystřicku trasu! První dvojicí se stala manželská dvojice – Pavlína a Aleš. Děkujeme.

Pojďte značit. Stále není hotovo.