Názvy a délka tras:

1. svatokopecká (rodinná, nejkratší) – žlutá 3 km

   2. radíkovskázelená 7 km

  3.  lošovská –  modrá 11 km

   4. domašovskáčervená  20 km (vyznačení jaro 2018)

První 3 trasy – svatokopecká, radíkovská a lošovská jsou okruhy, které začínají a končí u hospůdky U Maci.

Jsou obousměrné.

Čtvrtá domašovská bude obousměrná,  ale druhý konečný bod bude v Domašově u hospody U Podjezdu.